231126 - Jaroměř - Halový turnaj r. 2017 FOTTUR - ©VM

13.12.23 11:46

© Václav Mlejnek

0001FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370682
0001FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370682
0002FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370705
0002FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370705
0003FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370711
0003FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370711
0004FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370724
0004FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370724
0005FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370740
0005FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370740
0006FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370751
0006FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370751
0007FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370770
0007FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370770
0008FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370774
0008FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370774
0009FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370780
0009FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370780
0010FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370786
0010FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370786
0011FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370802
0011FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370802
0012FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370808
0012FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370808
0013FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370814
0013FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370814
0014FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370815
0014FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370815
0015FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370823
0015FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370823
0016FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370830
0016FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370830
0017FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370841
0017FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370841
0018FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370844
0018FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370844
0019FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370857
0019FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370857
0020FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370867
0020FOTTUR 2017 20231126 foto Vaclav Mlejnek P2370867